პროფესორ კვანტუმის კითხვებისა და პასუხების მექანიკური მოწყობილობა