<h2>კონფიდენციალურობის პოლიტიკა</h2>

უსაფრთხოების პოლიტიკა

CBN მიღებს პასუხისმგებლობას დაიცვას თქვენი კონფიდენციალობა და სათანადოდ მოეპყრას პირად ინფორმაციას, რომელსაც ჩვენ ვიღებთ თქვენგან. ბავშვთა კონფიდენციალურობის პოლიტიკა არის დამატება ძირითადი დოკუმენტისათვის „კონფიდენციალურობის პოლიტიკა“ და უზრუნველყოფს დამატებით ზომებს იმ ბავშვების კონფიდენციალურობისთვის, რომლებიც სტუმრობენ სუპერწიგნის ვებგვერდს ინტერნეტში ბავშვთა კონფიდენციალურობის დაცვის კანონის ("COPPA") შესაბამისად. COPPA მოითხოვს, რომ შევატყობინოთ მშობლებს და მეურვეებს (შემდგომში „მშობლები“) იმის შესახებ, როგორ აგროვებს, ინახავს, იყენებს და ასაჯაროებს CBN იმ ბავშვების პირად ინფორმაციას, რომლებიც 13 წელზე ნაკლები ასაკისანი არიან, ასევე მოითხოვს, რომ მივიღოთ მშობლების თანხმობა 13 წლამდე ბავშვების პირადი ინფორმაციის შეგროვებისთვის. ინფორმაციის შეგროვების ჩვენეული მეთოდები აღწერილია ქვემოთ. ქვემოთ მოცემულია ჩვენი ინფორმაციის შეგროვების პრაქტიკა. ჩვენ ვურჩევთ ბავშვებს მშობლებს სთხოვონ ნებართვა ნებისმიერ საიტზე ინფორმაციის შეყვანისათვის. მშობლებს კი მოვუწოდებთ, საკუთარ შვილებთან განიხილონ შეზღუდვები უცხო პირთათვის პირადი ინფორმაციის ონლაინ გამჟღავნებასთან დაკავშირებით.

რა სახის ინფორმაცია გროვდება?

სუპერწიგნის საიტი (Superbook Kids) ვიზიტორებისაგან მინიმალურ ინფორმაციას მოითხოვს. იმისათვის, რომ ბავშვი დარეგისტრირდეს სუპერწიგნის ვებგვერდზე, საჭიროა მხოლოდ ბავშვის სახელი, დაბადების თარიღი, მშობლის ელფოსტა, მომხმარებლის სახელი და პაროლი. დაბადების თარიღი საჭიროა იმისათვის, რომ შემოწმდეს საიტზე შემომსვლელის ასაკი. მთელი ეს ინფორმაცია გროვდება იმისათვის, რომ ბავშვებმა შეძლონ მონაწილეობა სხვადასხვა აქტივობაში, ონლაინ თამაშებში, ჰქონდეს საკუთარი ექაუნთი შეგროვილი ქულების შესანახად და პრიზების მოსაგებად. მშობლის ელექტრონული ფოსტა საჭიროა იმისათვის, რომ მშობლებმა მიიღონ პირდაპირი შეტყობინება საკუთარი შვილების (რომლებიც 13 წლის ასაკს მიღწეულნი არ არიან) საიტზე დარეგისტრირების შესახებ; ასევე, დროდარდო მიიღონ შეტყობინება იმის შესახებ, როგორ იყენებებ ბავშვები საიტს და ინფორმაცია განახლებებისა და ცვლილებების, კონკურსების და ლატარეების და საიტზე არსებულ სხვა აქტივობათა თაობაზე. ჩვენს ნებისმიერ ონლაინ კონკურსში მონაწილეობისათვის საჭიროა მინიმალური ინფორმაცია ბავშვის შესახებ. ბავშვებს შეუძლიათ ასევე გამოგვიგზავნონ ელექტრონული შეტყობინებები ელფოსტის მეშვეობით, ან დაგვირეკონ და ესაუბრონ კვალიფიციურ ლოცვით კონსულტანტებს, რომლებიც ბავშვებს გამოართმევენ ელფოსტის მისამართს ან ტელეფონის ნომერს, რომელსაც ეს ბავშვები იყენებენ.

მშობლების თანხმობა

როდესაც ბავშვები Superbook Kids ვებსაიტის ანგარიშს ითხოვენ, ჩვენ მშობლებს ვუგზავნით ელ.წერილს ბმულით, რომლის საშუალებითაც შესაძლებელია ბავშვის ანგარიშის შექმნა ბავშვის ანგარიშის მომხმარებლის სახელისა და პაროლის მითითებით. თუ მშობელი ქმნის ბავშვის ანგარიშს, მშობელი თანხმდება და თანხმდება იმაზე, რომ მისაღებია ბავშვის რეგისტრაცია, შევა Superbook- ის კონკურსებში ან გათამაშებებში, შექმნას საჯაროდ სანახავი მულტფილმის პერსონაჟის ავატარი და მომხმარებლის სახელი, რომლებიც ნაჩვენებია ისეთ ადგილებში, როგორიცაა ანგარიშის პროფილი გვერდები და თამაშის ლიდერბორდები და დაუკავშირდით Superbook- ის გუნდს ლოცვის ან ტექნიკური დახმარების მისაღებად. თუ მშობელი იწონებს ან ნებართვას იძლევა საიტზე დარეგისტრირებასა თუ შეჯიბრებაში მონაწილეობის მიღებასთნ დაკავშირებით, ბავშვს შეუძლია ყველა აქტივობაში მიიღოს მონაწილეობა მშობლის შემდგომი თანხმობის ან მისთვის შემდგომი გაფრთხილების შეტყობინების გარეშე. მშობლებს ეცნობებათ რეგისტრაციისას მითითებული მშობლის ელ.ფოსტის მისამართით, თუ მათი ბავშვი გაიმარჯვებს კონკურსში ან გათამაშებაში. თუ მშობელს სურს მიიღოს პრიზი, მშობელმა უნდა მიუთითოს თავისი მისამართი პრიზის ჩაბარებისათვის.

სუპერწიგნი.

როგორ შეიძლება ინფორმაცია გახდეს ცნობილი

CBN, ჩვეულებისამებრ, მესამე პირებს არ აძლევს წვდომას 13 წლამდე ასაკის ბავშვების პირად ინფორმაციაზე, მაგრამ პერიოდულად ჩვენ შეიძლება ეს ინფორმაცია გავუზიაროთ CBN-თან დაკავშირებულ მესამე პირებს, რომლებიც აწყობენ ონლაინ ღონისძიებებს (მაგალითად, შეჯიბრებებსა და ლატარეებს). ასეთ მესამე პირებს აქვთ წვდომა პირად ინფორმაციაზე, რაც აუცილებელია მათ მომსახურებათა უზრუნველსაყოფად, მაგრამ ამ ინფორმაციის გამოყენება სხვა მიზნებისათვის არ შეუძლიათ. ასევე შეიძლება მესამე პირებს პირად ინფორმაციაზე წვდომა გავუხსნათ კანონის დაცვის მიზნით, სასამართლო პროცესის ან სამართალდამცავი ორგანოების თხოვნის შემთხვევაში გამოყენების პირობების შესრულების უზრუნველყოფის მიზნით, ასევე, ჩვენს საიტზე უსაფრთხოებისა და საკუთრების, აგრეთვე, CBN-ისა და სხვათა უფლებების, საკუთრებისა თუ უსაფრთხოების დაცვის მიზნით.

სუპერწიგნი.

Push შეტყობინებები

ჩვენ ვგზავნით Push-შეტყობინებებს, ინფორმაციას მიწოდების შესახებ პროგრამული უზრუნველყოფის აპლიკაციიდან თქვენს მობილურ მოწყობილობებზე ისეთ მომსახურებათა მეშვეობით, როგორებიცაა Apple's Push Notification Service iOS მოწყობილობებისთვის, ასევე Google's CD2M და Cloud Messaging ანდროიდის მოწყობილობებისათვის. ორივე მომსახურება არის ამ მობილური მოწყობილობების ოპერატიული სისტემების სტანდარტული თვისება. CBN მართავს თქვენს პირად მონაცემებზე წვდომას და წვდომის გახსნას, რაც თქვენ მიერ ამ მომსახურებებით სარგებლობის შედეგია.

მშობელთა წვდომა

CBN სურს დაეხმაროს მშობლებს, უზრუნველყონ, რომ მათ შვილებს ჰქონდეთ უსაფრთხო და მხიარული ონლაინ გამოცდილება. მშობლებს შეუძლიათ დაგვიკავშირდნენ, თუ ისინი დაინტერესებულნი არიან განიხილონ მათი ბავშვის შესახებ შეგროვებული იდენტიფიცირებადი ინფორმაცია, წაშალონ ეს ინფორმაცია და / ან მოითხოვონ, რომ აღარ მოხდეს მათი ბავშვის ინფორმაციის შეგროვება ან გამოყენება. CBN ცდილობს გადაამოწმოს ნებისმიერი პიროვნების ვინაობა, რომელიც ითხოვს ბავშვის შესახებ ინფორმაციას, გონივრულად დარწმუნდეს იმაში, რომ იგი სინამდვილეში ბავშვის მშობელია.

ცვლილებები სუპერწიგნის საბავშვო საიტის კონფიდენციალურობის პოლიტიკაში

CBN-მა შესაძლოა ნებისმიერ დროს შეცვალოს ეს პოლიტიკა. რეგისტრირებული ბავშვების მშობლებს ეცნობებათ ნებისმიერ მნიშვნელოვან ცვლილებათა შესახებ, რომლებიც შეეხება ბავშვების პირადი ინფორმაციის შეგროვებას, გამოყენებას ან მათზე წვდომის გახსნას. ჩვენ მოვუწოდებთ მშობლებს, მოგვწერონ საკუთარი ელფოსტის მისამართის ცვლილების შესახებ.

საკონტაქტო ინფორმაცია

თუ გაქვთ რაიმე შენიშვნა ან კითხვა, გთხოვთ, დაგვიკავშირდით. გამოგვიგზავნეთ ელექტრონული წერილი მისამართზე: to partners@cbn.com, ან მოგვწერეთ:

CBN პარტნიორთა მომსახურება 977 Centerville Turnpike Virginia Beach, VA 23463

ან შეგიძლიათ დარეკოთ ნომერზე 757-226-7000 (18 წელზე ზემოთ პირებისათვის)

პროფესორ კვანტუმის კითხვებისა და პასუხების მექანიკური მოწყობილობა